Obsah

Informace starosty o činnosti Obecního úřadu za období leden-srpen 2018

Typ: ostatní
Informace o realizovaných akcích za předmětné období

Informace starosty o činnosti Obecního úřadu za období leden – srpen 2018

V průběhu roku 2018 byly realizovány tyto akce:

 1. Oprava jezírka v Kiosku, výměna folie a úprava terénu.
 2. Generální oprava zadní opěrné zídky na tenisovém hřišti – Výsluní včetně vyrovnání roviny hřiště a vyčištění koberce.
 3. Nátěr střechy na objektu Pekárny.
 4. Nátěr střechy na objektu MŠ Pramínek.
 5. Květinová výzdoba v obci.
 6. Výměna oken na Obecním úřadu a zateplení stropů.
 7. Instalace okenních žaluzií v přízemí Obec. úřadu a vymalování OÚ.
 8. Zhotovení opěrné kamenné zídky u Boží muky naproti Pekárně včetně zhotovení kovaného zábradlí.
 9. Dokončení opravy Božích muk naproti Jakubkům a u garáží.
 10. Realizována I. etapa revitalizace zeleně náves a u panelových domů, II. etapa – výsadba jeřabin u Výsluní na cestě do Mariánského údolí bude realizována v září 2018.
 11. V MŠ Pramínek bylo opraveno vnitřní schodiště.
 12. Ke Dni obce byla instalována busta TGM na návsi obce po 44letech
 13. Byla zhotovena tabule – památky v obci Teplice – Zbrašov při vchodu do Kiosku.
 14. Bylo započato s postupnou realizací zastřešení sedacích míst v Kiosku, byla provedena zámková dlažba a obnova dřevěných laviček.
 15. S úřadem práce Přerov byla uzavřena smlouva na zřízení 3 pracovních míst VPP a to s účinností od 1.8.2018 (pí. Mansbartová) a od 1.9.2018 (p. Marek Pavela, p. Milan Kolek).
 16. Objekt COOP Jednota
  • byla zpracována projektová dokumentace pro sloučené stavební řízení
  • byla podána žádost na Stavební úřad Hranice na vydání společného povolení
  • byla zpracována prováděcí dokumentace
  • byla podána žádost na získání individuální dotace na Krajský úřad Olomouc
 17. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby na: - opravu místní komunikace od Pekárny - opravu místní komunikace k Jakubkům
 18. V září 2018 budou zahájeny práce na rekonstrukci WC v Kiosku.
 19. Dne 26. 9. 2018 proběhne veřejné projednávání územního plánu.
 20. V obecním lese se realizuje vyžínání, likvidace polomu, kůrovce a prořízka

Kulturně společenské akce v roce 2018

 • dne 24. 2. 2018 se uskutečnil ples obce
 • dne 2. 6. 2018 bylo kácení máje a dětský den
 • dne 17. 6. 2018 proběhlo vítání občánků obce
 • dne 11. 8. 2018 byl uskutečněn „Guláš fest“
 • dne 25. 8. 2018 proběhl Den obce spolu s oslavou 100 let od vzniku ČSR a odhalením památníku TGM

Při této příležitosti bych chtěl vyslovit velké poděkování za organizační zajišťování významných kulturních obecních akcí pí. Ing. Lucii Přibylové, p. Marku Janíčkovi, p. Jaroslavu Tomečkovi, p. Marku Pavelovi, p. Jaroslavu Hlaváčovi, pí. Machancové, pí. Ing. Jitce Horváthové, pí. Jakubkové a dalším, kteří se nezištně a obětavě zasloužili za zdárný průběh kulturních akcí.

V Teplicích nad Bečvou dne 30. 8. 2018

Ing. Josef Vacula
starosta obce Teplice nad Bečvou


Vytvořeno: 30. 8. 2018
Poslední aktualizace: 30. 8. 2018 00:00
Autor: Viktor Langer