Obsah

Na louce a v trávě

Typ: ostatní
Na louce a v trávě Zimo, zimo, už jdi pryč,
jaro už má k louce klíč.

V ranních činnostech si děti procvičili jemnou motoriku, grafomotorické schopnosti, předmatematické i předčtenářské dovednosti.

Prostřednictvím pohádkového příběhu byly děti motivovány k jarnímu tématu. Byly rozvíjeny řečové dovednosti a obohacena slovní zásoba o nová slova-názvy květin. Pomocí písně Uvíjíme věneček si děti upevňovaly jednotlivé názvy jarních květin.

Aktivity byly skvělým spojením zábavy, učení a praktických dovedností. Během těchto činností se děti nejenom bavily a objevovaly krásy přírody, ale také se učily o životě na louce a důležitosti ochrany přírodních prostředí. Pozorování hmyzu a jeho určování jim pomohlo lépe porozumět rozmanitosti života na louce.

Děti se věnovaly tvorbě mravenišť a splnění úkolů spojených s tímto tématem. Jejich úkolem bylo porozumět mravencům a vytvořit model, který by představoval život mravenců. Práce na vytváření mravenišť probíhala ve skupinách, což dětem umožnilo rozvíjet dovednosti týmové spolupráce, komunikace a sdílení nápadů.

Také jsme u nás ve školce přivítali JARO.

V průvodu jsme došli až na most k řece Bečvě. Na mostu jsme společně odstrojili Moranu a za zpěvu jarních písní ji odhodili do vody, aby zima definitivně odplavala pryč.

V odpoledních hodinách proběhly v naší MŠ Velikonoční dílny. Nejen děti, ale i rodiče, či prarodiče, měli možnost vyzkoušet si různé techniky zdobení na různé materiály.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.


Vytvořeno: 3. 4. 2024
Poslední aktualizace: 3. 4. 2024 18:50
Autor: Michaela Kopuletá