Obsah

Moje tělo

Typ: ostatní
Člověk, ten má smyslů pět,
znám je všechny nazpaměť.
Kde jsou oči, tam je ZRAK,
po prstech nám skáče HMAT.
SLUCH nám sedí na uších,
do nosu nám vlezl ČICH.
A CHUŤ v ústech na jazýčku,
spinká si tu na krajíčku.

V minulém týdnu nás doprovázelo téma „Moje tělo“. V ranních aktivitách jsme s dětmi rozvíjeli jemnou motoriku, logické myšlení, grafomotoriku, znalost těla. Ve výtvarné aktivitě děti kreslily své tělo, vnímaly všechny části svého těla a následně znázornily na výkresu. Podkladem byla vosková rezerva. Dále jsme obkreslovali své ruce, tělo a hráli si na lékaře.

V pohybových chvilkách děti vnímaly pohyb samotný. Při cvičení jsme využívaly různé náčiní-kruhy, míčky, stuhy. Děti cvičily samy, ale i ve dvojicích. Na konci vždy proběhla pohybová hra-Na lepidlo, Pan čáp ztratil čepičku nebo Štronzo. V těchto hrách jsme se zaměřovali na znalost částí těla, barev, rychlé reakce a pozornost.

V řízených činnostech jsme hravou poznávali naše tělo, jeho části a funkce. Hudební koutek byl nedílnou součástí každého dne. Naučili jsme se novou píseň „Zdravé tělo“ a doprovázeli jsme se klavírem, orffovými nástroji anebo hrou na tělo. Dále jsme rozvíjeli matematickou pregramotnost-počítání, porovnávání, číselná řada 1-10, geometrické tvary. Také jsme se učili orientovat v prostoru i na ploše – pojmy nad, pod, vpřed, vzad, vpravo, vlevo, uprostřed, mezi. V poslední řadě jsme si povídali o smyslech a také je procvičili. Poznávali jsme předměty hmatem, ochutnávali potraviny, poznávali koření čichem, poznávali zvuky sluchem a Kimova hra pro zrak.

Při pobytu venku jsme si vytvářeli stanoviště (hod na cíl míčem, hod talířem) a překážkovou dráhu (slalom, přeskok, podlézání). Nechyběly ani konstruktivní hry na pískovišti a v kostkovišti. Pracovali jsme na samoobsluze, samostatnosti, hygienických návycích a dodržování pravidel.


Vytvořeno: 25. 5. 2022
Poslední aktualizace: 25. 5. 2022 13:24
Autor: Monika Zábojová