Obsah

Kouzelník

Typ: ostatní
Kouzelník Haló pane karnevale,
pojďte dále, pojďte dále,
všechno máme na míru z krepového papíru.

Kouzelný týden, který nás proměnil v různé pohádkové bytosti. Děti i paní učitelky přišly ve veselých kostýmech.

Začátek týdne jsme si povídali o Masopustu - tradice a zvyky. Zjistili jsme, jaký význam mají masky v průvodu a společně jsme upekli (vyrobili) masopustní koláčky. Dále každé dítě představilo a popsalo svůj kostým. Při popisu vlastní masky a vypravování pohádkového příběhu byly rozvíjeny řečové dovednosti děti a byly vsunuty logopedické chvilky. V rámci tématu byly dramatizovány pohádky O koblížkovi a O Červené Karkulce. Děti naslouchaly mluvenému slovu, vnímaly kladné a záporné povahové vlastnosti jednotlivých postav a vyjadřovaly se ve větách. Prostřednictvím pohádek byla upevňována dějová posloupnost a radost ze společné práce dětí. Dále byly rozvíjeny pohybové dovednosti-skok snožmo, na jedné noze a hod na cíl. Také jsme si vyzkoušeli svou rovnováhu a držení těla při chůzi s předměty na hlavě.


Vytvořeno: 18. 2. 2024
Poslední aktualizace: 18. 2. 2024 18:49
Autor: Michaela Kopuletá