Obsah

Co ukrývá voda

Typ: ostatní
Na počátku kapička,
z kapky říčka maličká,
a když říčka s řekou splyne,
přidají se další jiné.
Vody ze všech stran,
a z kapky je oceán.

        První téma integrovaného bloku Brána otevřená se soustředí na obecné informace o vodě, o živočiších a rostlinstvu nebo na ekologii. 

        V ranních činnostech jsme především vytvářeli naše kapříky ve vodě. Děti si vyzkoušely stříhat nůžkami šablonu, lepit nebo ohýbat. Všechno jsou to činnosti, které rozvíjí jemnou motoriku, pozornost nebo smysl pro kreativní tvoření. Děti vypracovávaly i pracovní listy- šikmé čáry nebo odstředivé kruhy. 

        Během tématu jsme využívaly  obrázkový materiál- živočichové spojení s vodou. Zaměřili jsme se nejen na sladkovodní ryby, ale i ty mořské ryby nebo ostatní živočichy. Děti si trénovaly zrakovou diferenciaci a především si rozšířily aktivní i pasivní slovní zásobu. Dále se učí  komunikovat mezi sebou, vést rozhovor a popsat situaci.

         S každým tématem se samozřejmě potýkáme s předmatematickými nebo předčtenářskými dovednostmi. Děti se učí rozdělovat slova na slabiky pomocí vytleskávání nebo pomocí logopedické pomůcky- bzučáku. I tento týden jsme se naučili básničku- děti se cíleně učí nazpamět krátký text doprovázen pohybem. Sluchové rozlišování trénujeme  i za pomocí výpočetní techniky, kdy byly dětem reprodukovány zvuky přírody. 

        Celý týden probíhal v duchu ekologie. Vysvětlili jsme si, proč se nesmí plýtvat vodou, proč se přírodě nesmí škodit a naopak co dělat pro její prospěch a jak o ní pečovat. Komunikovali jsme i o jejím hlavním využití. Lehce jsme se dotkli i tématu třídění odpadu. 

        Pokusy jsou velice oblíbenou činností všech dětí. Tentokrát se všechny týkaly jen vody. Ukázali jsme si, že voda není pouze tekutá nebo pevná. Z papíru jsme si vytvořili květiny (lekníny), které se nám na vodní hladině hezky otevřely. V neposlední řadě jsme se zaměřili i na různou teplotu vody a její využití. 

        Pohybové dovednosti jsme trénovali nejen ve třídě, ale také každý den venku- buď na procházce nebo při pobytu na naší zahradě. 

     

LeknínyKapříciVytváříme voduPráce v kruhu- obrázkyProcházkujeme :-)PokusPřeléváme voduPřeléváme voduPřeléváme voduZmrazíme voduVytváříme vodní živočichy Jedna rybka hezčí než druhá


Vytvořeno: 8. 3. 2020
Poslední aktualizace: 8. 3. 2020 20:15
Autor: