Obsah

Co ukrývá voda

Typ: ostatní
Co ukrývá voda Voda, voděnka
hladí oblázky.
Takové je pohlazení,
takové je pohlazení
od lásky.
Takové je pohlazení,
takové je pohlazení
od lásky.

Prostřednictvím tématu „Co ukrývá voda“, jsme se dozvěděli, co je součástí vody a co naopak do jejího prostředí nepatří. Popisovali jsme obrázky a pojmenovávali jsme jednotlivé zástupce vodní říše. Byla obohacována slovní zásoba o nová slova a jednotlivé názvy živočichů děti také rozkládaly na slabiky-kapr, sumec, štika, okoun, vážka, vydra, bobr. Zjišťovali jsme rozdíl mezi čistou a špinavou vodou a zdůvodňovali jsme nezbytnost čisté vody pro živočichy a lidstvo. Dále jsme se seznámili s glóbusem a naučili se sním pracovat. Jemnou motoriku a trpělivost jsme si vyzkoušeli při vyrábění mořských živočichů z dřevěných kostek. V rámci hudebních činností se děti naučily píseň „Voda, Voděnka“ a prostřednictvím Orffových nástrojů rytmizovaly a reagovaly na melodii písně.

Dne 12. 3.  nás navštívil pan Slávek Boura se svými Logohrátkami. Jednalo se o originální, zábavný, interaktivní program pro děti. Nebyl to přímo nácvik správné výslovnosti, ale spíše názorná ukázka, jak vést děti k mrštnosti jazýčků, ke gymnastice mluvidel a k pohybovým činnostem. Slávek Boura svým hravým přístupem podpořil u dětí nadšení i aktivitu a vzájemnou komunikaci. Děti se zapojily do všech činností s elánem. Radost dětí, jejich spolupráce, snaha mluvit a artikulovat, nadšení a úsměvy v jejich tvářích mluvily za vše.

Panu Slávkovi mockrát děkujeme za krásný zážitek.


Vytvořeno: 5. 5. 2024
Poslední aktualizace: 5. 5. 2024 10:24
Autor: Michaela Kopuletá