Obsah

Barevné čarování-Zelená pohádka

Typ: ostatní
Vzduch a Slunce stromům stačí,
kolébají hnízda ptačí.
Kořeny jsou pevně v zemi,
rovnováhu udržují.

         Podtema tematického bloku děti přirozenou cestou seznámilo se stromy a zelení, jež nás obklopuje. Děti rozlišovaly jednotlivé části stromů a na základě logického myšlení usuzovaly, jaký plní význam pro zdárný růst a život stromu. Bylo rozvíjeno smyslové vnímání při rozlišování částí stromu dle hmatu, sluchu i zraku a rozvíjena slovní zásoba o nová slova- kmen, kořeny, letokruhy, koruna, košatit se, azuro, krabatý. Na základě tematu děti třídily stromy do nadřazených skupin na listnaté x jehličnaté a dále poznávaly jednotlivé druhy stromů, jejich listy, kůru či plody.

     V rámci tématu byly děti seznámeny s pohádkou O perníkové chaloupce . Byla rozvíjena koncentrace pozornosti a vnímání vyprávěného textu. Byly rozvíjeny pohybové dovednosti, a to tvorbou překážkové dráhy v prostoru třídy. Procvičovali jsme skok snožmo, přeskoky, podlézání a hod na cíl.

   Při pobytu venku děti zkoumaly stromy všemi smysly a vnímaly jejich odlišnost. Jednotlivé stromy děti v okolí MŠ vyhledávaly a nasbírané přírodniny třídily. Dětem byla ponechána tvořivost při tvorbě přírodních mandal z přírodnin. Byla rozvíjena spolupráce v týmu, jemná motorika a zrakové vnímání.

     Během procházek děti pozorovaly přírodu a její obyvatele. Na základě pozorování děti výtvarně znázornily veverku. Byl podporován správný úchop nůžek a tužky, samostatnost při práci a úklidu pracovního místa.

     K procvičení předmatematických představ (orientace v číselné řadě,  rozlišování množství méně x více, rozlišování geometrických tvarů)nám posloužily přírodniny: kaštany, žaludy.. Nezapomněli jsme procvičit hudební dovednosti a to pravidelnou hrou na orffovy nástroje a nácvikem podzimních písní-Listopad, Pod dubem.


Vytvořeno: 9. 11. 2022
Poslední aktualizace: 9. 11. 2022 12:43
Autor: Eva Školoudíková