Obsah

To je kopec, to je hrad-první část

Typ: ostatní
králové a královnyKdo je rytíř, nemá strach,
ani ve dne, ani v tmách.
Nechová se zbaběle,
chrání svoje přátele.
Rytíř v nouzi pomáhá,
tak zní naše přísaha.

          Třetí podtema integrovaného bloku Můj dům, domov domeček, děti přeneslo do dob dávno minulých. Byly rozvíjeny komunikační dovednosti a byla obohacena slovní zásoba o nová slova-hrad, strážní věž, střílna, erb, rytířská zbroj, cimbuří. V rámci skupinové práce-skládání puzzle a stavba hradu z nabídnutého materiálu děti vytvářely vlastní hrad-děti vzájemně uzavíraly kompromisy a byla podporována vzájemná komunikace.

skládání hradu-puzzlespoluprácetýmová prácestavba hradní věžemagnetická stavebnicevenkovní prácehradní opevněnístavba vodní tvrzevodní tvrznedobytná pevnost

       V rámci tematu se děti seznamovaly s životem na hradě a jeho obyvateli. Děti vyhledávaly obrázky hradů a zámku v encyklopediích, seznamovaly se se známými hrady v Čr a získávaly povědomí o naší vlasti-hlavní město, vlajka. Byla rozvíjena čtenářská pregramotnost při poznávání mnohoznačných slov-koruna a při utváření slova opačného významu- hodný x zlý. V průběhu tematu byly rozvíjeny hudební dovednosti-nácvik písně To je kopec, to je hrad, vytleskávání určitého rytmu. Děti měly možnost vyjádřit se pohybově i výtvarně. Byl ponechán průchod fantazii dětí při tvoření královské koruny s využitím anylinových barev a kreativních ozdob. 

tvorba korunyzapojení fantaziekrálové a královny

        Dále byl dbán důraz na rozvoj matematické pregramotnosti-geometrické tvary, orientace na ploše a rozlišování figry na pozadí. Toto krásné a bohaté tema nás obohatí i  následující týden.

rozlišujeme geometrické tvaryhledání figury na pozadíorientace na ploše-labyrint


Vytvořeno: 29. 9. 2019
Poslední aktualizace: 9. 2. 2020 20:35
Autor: Eva Školoudíková