Obsah

To je kopec, to je hrad

Typ: ostatní
To je kopec, to je hrad Na kopečku stojí hrad,
cesta k němu je jak had.
Rád sem chodím na výlety,
neboť je v něm v létě chlad.

Děti získávaly povědomí o naší historii a  obohacovaly si slovní zásobu o nová slova týkající se hradu a také naší České republiky.

Děti ve skupině i samostatně vytvářely originální stavby v kontruktivních hrách. Přirozeně se tak učí spolupráci a komunikaci.

Ve třídě děti vytvářely kolektivní prostorovou práci v podobě hradního opevnění a zazpívaly si píseň To je kopec, to je hrad.

V rámci dramatizace jsme korunovali krále a zatančili tanec princezen. 

Děti relaxovaly pod národním stromem - lípou, dověděly se, že lípa má list ve tvaru srdce, poslechly si tlukot srdce, přivoněly si k lipovému květu. Zároveň děti zjistily, že i na bankovkách můžeme objevit lipový list. 


Vytvořeno: 30. 9. 2023
Poslední aktualizace: 30. 9. 2023 11:38
Autor: D Ch