Obsah

To je kopec, to je hrad

Typ: ostatní
To je kopec, to je hrad,
to je zajíc, to je had,
to je auto, to je vlak,
to je slunce, to je mrak.
To je den a to je noc,
to je málo, to je moc.
To je den a to je noc,
to je málo, to je moc.

Měsíc září uběhl jako voda a s ním skončilo i měsíční téma Můj dům, domov, domeček. V rámci tématu děti získávaly povědomí o naší historii a  byla obohacena slovní zásoba o nová slova - cimbuří, střílny, kovadlina, výheň.

V rámci konstruktivních činností děti ve skupině vytvářely originální stavby a podporovaly týmového ducha- kooperace a komunikace ve skupině.

Ve třídě MŠ děti vytvářely kolektivní dílo v podobě hradního opevnění. Na zdobení fasády jsme využili  různorodého materiálu - odpadový materiál, balící papír, oboustranné barevné pásky a plata od vajec.

Zazpívali jsme si píseň To je kopec, to je hrad a využívali jsme orffových nástrojů.

Záměr byl kladen i na rozvoj matematické pregramotnosti - vystřihování geometrických tvarů a skládání hradeb dle předlohy.

Vyzkoušeli jsme si, jak funguje magnet (pomocí pokusu), rozvíjeli grafomotoriku, orientaci na ploše, orientaci v prostoru.

V rámci tématu jsme navštívili hrad Helfštýn. 


Vytvořeno: 31. 10. 2022
Poslední aktualizace: 31. 10. 2022 18:49
Autor: Adéla Hasilíková