Obsah

Můj dům, domov, domeček-Každý jsme originál

Typ: ostatní
pohled do zrcadlaNÁMOŘNICKÁ PŘÍSAHA

Já námořník Pepek,
přísahám na holý pupek!
Pravidla, že budu ctít,
pak se budu dobře mít.
Usmívat se každým ránem,
snad se stanu kapitánem.

        První týden představoval pro děti spoustu změn. Takovou změnu přinesl i přechod dětí z Lesní třídy do oddělení Badatelů. Děti se seznamovaly s novým prostředím. Naštěstí zde děti nalezly již zběhlé Badatele, kteří jim byli v novém prostředí zdatnými průvodci. Seznamovali jsme se s pravidly Badatelů a utrvdili jsme jejich dodržování Námořnickou přísahou.

seznamování s pravidlyrozvoj matematických představBadatelská loďpřísaháme!

      Byla obohacována slovní zásoba o nová slova-Badatel, originál, části těla a rozvíjeno logické myšlení při vymýšlení významu nových slov. Byly rozvíjeny vyjadřovací schopnosti při vysvětlování významu slova originál-hymna, slunce, Česká republika a při sledování svého odrazu v zrcadle. Děti sdělovaly, co v zrcadle vidí a vystihovaly to, co je na každém z nás zajímavé. Vnímali jsme, že každý je odlišný, ale zároveň máme spoustu společného. Na základě nabytých informací děti tvořily skupiny podle společných znaků-stejná barva očí, vlasů-krátké dlouhé, barva oblečení. Porovnávali jsme svou výšku a měřili jsme se pomocí nápadů dětí-kostky, papuče, víčka od pet lahví, autíčka. Zároveň děti vyzkoušely originalitu svého otisku a to prostřednictvím dlaně. Každý svou dlaň otiskl na papír nanesením barev štětcem  dle vlastní volby.

pohled do zrcadlavidím sebe, vidím tebeotisk dlaněVyužití prostoru na papírupo zaschnutí děti otisk vystřihlyvystřihování dlaní

      Součástí režimu byl také pravidelný pohyb v podobě ranního cvičení a pohybových aktivit na školní zahradě. Děti se seznámily s cvičebním náčiním-tenisové míčky, masážní ježci, obruče a využívali jsme je k pohybu i ke hře. Součástí cvičení je zařazení jógy pro děti a relaxační chvilky, která vede ke zklidnění dětské psychiky. Pravidelně jsme trávili čas na školní zahradě, rozvíjeli jsme hrubou motoriku a pohybové dovednosti při pohybových a sportovních hrách-fotbal, florbal. Děti se také vydaly na průzkum lázní, byly ohleduplní vůči lázeňským hostům a dodržovaly klid, všímaly si skalních útvarů při cestě k řece Bečvě, pozorovaly pozvolné vypouštění řeky Bečvy a sledovaly poklady, které řeka Bečva ukrývá-kamínky, živočichy, odrazy světla od vody.

masáž prostřednictvím ježkůvzájemné masírovánírozlišování příjemných či nepříjemných pocitůtvoření v pískukreslíme venkutvoříme z modelíny.společné fotografovánína hraděobjevujeme život u řeky BečvyKrmení kačenek.

    V průběhu týdne byly děti seznámeny s orffovy nástroji, zkoušely jejich zvuk a rozlišovaly zvuky příjemné x nepříjemné. Zjistili jsme, že hudební nástroje můžeme vytvořit z předmětů denní potřeby-poklice, sklenice, vařečka. Za doprovodu kytary jsme nacvičili píseň Muzikantská rodina. Orffovy nástroje nás doprovodily i při zpěvu hymny MŠ-Pramínek. Děti Pramínek znázornily pohybově a poslechem zvuků vody určovaly, zda se jedná o řeku, déšť, vodopád. Cílem týdenního tematu bylo vytvořit atmosféru plnou pohody. Nezapomněli jsme na spontánní hru dětí, která vede k vzájemné komunikaci mezi dětmi navzájem . A jelikož jsme třída Badatelů, bylo zapotřebí nové prostředí řádně prozkoumat.

znázornění pramínku-grafomotorické cviky na interaktivní tabulispontánní kresba na interaktivní tabulisprávný úchop peraobjevování a stavba z nových hračekkdo si hraje nezlobísestavování obrázkůhry s autysoustředíme se na tvorbudivadelní improvizace

 

 


Vytvořeno: 7. 9. 2019
Poslední aktualizace: 9. 2. 2020 20:37
Autor: Eva Školoudíková