Obsah

Můj dům, domov, domeček-Cesty, cestičky

Typ: ostatní
Můj dům, domov, domeček-Cesty, cestičky OD MĚSTA K VESNICI

Od města k vesnici
od města k městu
maluji silnici,
maluji cestu.


    Týden uběhl jako voda a s ním i třetí podtéma integrovaného bloku Cesty, cestičky. Jelikož jsme třída plná předškoláků, startujeme mozkové závity a osvojujeme si důležité dovednosti potřebné pro snadný vstup do 1. třídy ZŠ-orientace na ploše, v číselné řadě, rozvoj grafomotoriky a logického uvažování . Správný předškolák by měl mít osvojeny základy dopravní výchovy, jejichž cílem je získání specifických dovedností, jak bezpečně reagovat v dopravní situaci a umět se v dopravním prostředí orientovat. Děti byly seznámeny s dopravními prostředky-poznávaly je všemi smysly:zrakem, sluchem. 

  Bylo vytvářeno povědomí o pravidlech silničního provozu a objevovali jsme smysl slova značka-dopravní, značka ve školce. Pravidla silničního provozu byla rozvíjena v rámci pohybových aktivit-hra na auta, řešení dopravních situací. Děti jednotlivé značky zkoumaly, všímaly si jejich tvaru a vyhledávaly dvojice stejných značek i předměty tvarově podobné. V neposlední řadě byla rozvíjena orientace na ploše při hledání cest-nejkratší cesta na plovárnu, ke kostelu, a to prostřednictvím robotické včelky Bee-boot-základy programování.

      Abychom mohli vytvořit něco konkrétního, je zapotřebí komunikace a kooperace ve skupině. Úkolem dětí bylo vytvořit cestičky rovné, klikaté z různorodého materiálu a hlavně v rámci spolupráce. Dovednost práce ve skupině budeme dále rozvíjet, aby si naši Badatelé odnesli tuto dovednost do života a dále ji rozvíjeli.

  Nezapomněli jsme na rozvoj  hudebních dovedností a to rytmizací na tělo, orffovy nástroje a zpěvem písní-TÚ, TÚ, TÚ, Pramínek, Naše země kulatá. Dopravní prostředky děti ztvárnily výtvarně s využitím anilinových barev a tuže. Byla rozvíjena prostorová představivost, správný úchop štětce a nůžek.

       Každý den byl věnován rozvoji hrubé motoriky ať při pravidelném ranním cvičení nebo v rámci pobytu venku. Byla rozvíjena prostorová orientace a ohleduplnost vůči ostatním dětem. Bylo využito různorodého náčiní-míče, masážní ježci, obruče, smyslový chodníček a stopy na nichž děti zkoušely svou obratnost. Naše podtéma bylo zakončeno procházkou do okolí Teplic nad Bečvou, která nám poskytla zkoušku našich vědomostí z oblasti dopravní výchovy a poskytla nám ochutnávku krásných míst obce Teplice nad Bečvou.


Vytvořeno: 29. 9. 2021
Poslední aktualizace: 29. 9. 2021 8:41
Autor: