Obsah

Můj dům, domov, domeček-Cesty, cestičky

Typ: ostatní
OD MĚSTA K VESNICI

Od města k vesnici
od města k městu
maluji silnici,
maluji cestu.

      Týden uběhl jako voda a s ním i druhé podtéma integrovaného bloku Cesty, cestičky. Jelikož jsme třída plná předškoláků, startujeme mozkové závity a osvojujeme si důležité dovednosti potřebné pro snadný vstup do 1. třídy ZŠ-orientace na ploše, v číselné řadě, rozvoj grafomotoriky, logického uvažování i základy měření délek a výšek  a to prostřednictvím provázků. Správný předškolák by měl mít osvojeny základy dopravní výchovy, jejíž cílem je získání specifických dovedností, jak bezpečně reagovat v dopravní situaci a umět se v dopravním prostředí orientovat. Slušné chování při jízdě autobusem jsme demonstrovali přímo v MŠ- uvolnit místo staršímu, pozdravit, nekřičet a zároveň byly rozlišovány rozdíly méně x více při vystupování a nastupování cestujících.

Měříme výšku MŠ.skládání puzzle ve skupináchvyhledávání dopravních prostředků na ploše

       Bylo vytvářeno povědomí o pravidlech silničního provozu a objevovali jsme smysl slova značka-dopravní, značka ve školce. Pravidla silničního provozu byla rozvíjena v rámci pohybových aktivit-hra na auta, řešení dopravních situací. Děti jednotlivé značky zkoumaly, všímaly si jejich tvaru a vyhledávaly dvojice stejných značek i předměty tvarově podobné. V neposlední řadě byla rozvíjena orientace na ploše při hledání cest-nejkratší cesta na plovárnu, ke kostelu. 

tvary dopravních značek

     Nezapomněli jsme na rozvoj  hudebních dovedností a to rytmizací na tělo, orffovy nástroje a zpěvem písní-TÚ, TÚ, TÚ, Pramínek, Naše země kulatá. Cestičky klikaté, rovné, přerušované děti výtvarně vyjádřily vlastním kreativním způsobem, s možností výběru barvy či materiálu-temperové barvy, barevný papír. Byla rozvíjena jemná motorika, správný úchop štětce a nůžek.

výtvarná prácerozvíjíme samostatnost dětíkolektivní obraz doprava

    Každý den byl věnován rozvoji hrubé motoriky ať při pravidelném ranním cvičení nebo v rámci pobytu venku. Byla rozvíjena prostorová orientace a ohleduplnost vůči ostatním dětem. Bylo využito různorodého náčiní-míče, masážní ježci, obruče, smyslový chodníček a stopy na nichž děti zkoušely svou obratnost. Naše podtéma jsme zakončili procházkou k řece Bečvě, která nám poskytla zkoušku našich vědomostí z oblasti dopravní výchovy a poskytla nám ochutnávku krásných míst obce Teplice nad Bečvou.

řeka Bečva

 


Vytvořeno: 11. 9. 2020
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 19:20
Autor: Eva Školoudíková