Obsah

Ledová královna-Sněhová vločka

Typ: ostatní
Ledová královna-Sněhová vločka Jak peřina za peřinou,
po obloze mraky plynou.
Pár těch peřin puklo mrazem,
peří se z nich sype na zem.

    V úvodu týdne byly děti seznámeny s koloběhem vody v přírodě, jeho důležitostí pro život na zemi  a to prostřednictvím pohádky O sněhové vločce. Dále jsme navázali na vznik sněhové vločky, prostřednictvím vzdělávacího videa, které dětem demonstrovalo působení tepla na tvarové proměny sněhových vloček. Následně si každý vystřihl vločku z papíru a obdivovali jsme jejich originalitu. Byla rozvíjena jemná motorika a hygiena práce.

      Následující den si každý vytvořil svůj vlastní návrh sněhové vločky a na jeho základě se děti pustily do modelování těla vločky z alobalu. Okolí vločky děti následně dozdobily odstíny modré barvy. 

        Byly podporovány hudební dovednosti při zpěvu písní Sněží, Sněží a Zima tu je. Spolupráce a týmový duch byl podporván v rámci konstrukce sněhových vloček z různorodých materiálů-dřívka, víčka a v rámci stavby z přírodnin.

       Jelikož zápis do první třídy klepe na dveře, je zapotřebí vrhnout se na rozvoj předškolních dovedností. Děti vyhledávaly vločky tvarově podobné, stříhaly a upevňovaly pojmy sloupec x řádek. Byla podporována samostatná práce dětí při stříhání papírových vloček- dokončení práce, zhotovení vločky dle naučeného pracovního postupu, hygiena pracovního místa. V následujících týdnech budeme nadále podporovat u dětí dovednosti, jež jsou zásadní pro vstup do 1. třídy ZŠ- rozvoj matematické ( orientace v číselné řadě, rozlišování geometrických tvarů a čtenářské pregramotnosti (dějová posloupnost, vyjadřování ve větách, rozlišování počáteční a koncové hlásky), grafomotoriky, pravolevá orientace.

 


Vytvořeno: 17. 1. 2022
Poslední aktualizace: 30. 1. 2022 15:16
Autor: