Obsah

Barevné čarování-Zelená pohádka

Typ: ostatní
Co je to les? Co jej tvoří? Jaký význam má pro člověka a jak jej chránit? Důležité informace k rozvoji enviromentální senzitivity přispěla právě Zelená pohádka.

           Podtema tematického bloku děti přirozenou cestou seznámilo se stromy a zelení, jež nás obklopuje. Děti rozlišovaly jednotlivé části stromů a na základě logického myšlení usuzovaly, jaký plní význam pro zdárný růst a život stromu.

       V rámci tématu byly děti seznámeny se Zelenou pohádkou od D. Fischerové prostřednictvím naslouchání vyprávěného textu. Pohádka dětem představila druh listnatého stromu- javor a pomohla jim k uvědomění si změn v podzimní přírodě a její barevnosti. Byla rozvíjena koncentrace pozornosti a vnímání vyprávěného textu. Na základě příběhu děti třídily stromy do nadřazených skupin na listnaté x jehličnaté a dále poznávaly jednotlivé druhy stromů, jejich listy, kůru či plody. Při pobytu venku děti zkoumaly stromy všemi smysly a vnímaly jejich odlišnost. Z jednotlivých plodů děti stavěly mandaly, obrázky, cesty a rozlišovaly množství méně, více.

         Byl upevňován význam půdy pro rostliny při sázení semínek do pozorovací nádoby, kde budou děti zkoumat růst semínek v půdě, jejich části včetně kořene. Děti zkoumaly rozdíl mezi hlínou keramickou a přírodní-způsob tvarování, hrubost, jemnost. 


Vytvořeno: 7. 11. 2020
Poslední aktualizace: 7. 11. 2020 14:12
Autor: Eva Školoudíková