Obsah

Barevné čarování-Hnědá pohádka

Typ: ostatní
Barevné čarování-Hnědá pohádka Co je to půda? Jaký má význam pro člověka a pro zvěř? Jaké má vlastnosti a využití? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi v dalším podtematu integrovaného bloku Barevné čarování.

       Již z názvu tematu vyplývá, že cílem týdenního podtematu bylo seznámit děti s tím, co má nenahraditelný význam pro život na planetě Zemi-půda, zemina, hlína. Bylo rozvíjeno logické myšlení při usuzování a při vysvětlování užitečnosti půdy pro náš život. Děti vnímaly hlínu všemi smysly a vytvářely přídavná jména a asociace spojené s hlínou-suchá, mokrá, jemná, tvrdá. 

          Zkoumali jsme naše ruce a jejich význam v každodenním životě. Velkou roli plní  ruce při vykonávání práce. Děti poznávaly lidská povolání a řemesla. Na základě nabytých vědomostí děti vyhledávaly jednotlivá řemesla v prostorách třídy a prostřednictvím vlastní tvorby-kresba nástrojů řemeslníků je pojmenovávaly.

        Děti byly seznámeny s tvorbou z keramické hlíny, vnímaly její vlastnosti, možnosti uměleckého vyjádření, byla obohacována slovní zásoba o nová slova-šlikr, glazura. Každý měl příležitost tvorby výrobků z keramiky, které si odnese domů. Zároveň máme radost, že námi vytvořené ozdoby potěší personál i seniory z DD. Naši Badatelé se vydali na průzkum MŠ a hledali keramickou pec, která odvede velmi důležitou práci a pomůže nám k výpalu finálního výrobku.

    V rámci pobytu venku jsme zkoumali půdu a zároveň hledali pobytová znamení zvířat-hromádky listí, okousané šišky, stopy. Byla podporována skupinová práce a to v rámci tvorby obydlí pro zvířátka z přírodnin. Zapojili jsme týmového ducha a vznikaly originální a kreativní výtvory.


Vytvořeno: 20. 11. 2021
Poslední aktualizace: 20. 11. 2021 10:08
Autor: