Obsah

Barevné čarování-Hnědá pohádka

Typ: ostatní
Co je to půda? K čemu nám slouží? Jaké máme druhy hlíny? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi v dalším podtematu integrovaného bloku Barevné čarování.

      Již z názvu tematu vyplývá, že cílem týdenního podtematu bylo seznámit děti s tím, co má nenahraditelný význam pro život na planetě Zemi-půda, zemina, hlína. Bylo rozvíjeno logické myšlení při usuzování a při vysvětlování užitečnosti půdy pro náš život. Děti vnímaly hlínu všemi smysly a vytvářely přídavná jména a asociace spojené s hlínou-suchá, mokrá, jemná, tvrdá. 

     Bylo rozvíjeno smyslové vnímání při rozlišování ovoce a zeleniny. Byly upevňovány názvy ovoce a zeleniny při rytmizaci názvů na orffovy nástroje či hrou na tělo. Rozlišovali jsme první hlásku či slabiku na začátku slova a vymýšlěli další názvy na danou slabiku. Děti jednotlivé druhy ovoce a zeleniny třídily do záhonků.

           V rámci pobytu venku jsme vyrazili na průzkum Parku Československých legií. Před vstupem do parku nás zaujala alej dubu červeného. Vyhledávali jsme a pojmenovávali plody dubu. Dalším úkolem bylo vyhledat listy z javoru. Děti se do průzkumu vrhly a nalezly krásně barevné listy, které proti slunci vytvářely rozmanité   barvy. V MŠ jsme zkoumali povrch listu a zahráli jsme si soutěž, komu se na papír podaří překreslit frotáží co nejvíce listů. Zpočátku nám tato činnost činila obtíže, ale děti se nevzdávaly a vypracovaly se v obstojné objevitele.


Vytvořeno: 31. 10. 2020
Poslední aktualizace: 31. 10. 2020 12:39
Autor: Eva Školoudíková