Obsah

Barevné čarování-Červená pohádka

Typ: ostatní
Barevné čarování-Červená pohádka Jablíčko se skutálelo,
vůbec nic ho nebolelo.
Podívejte, jak se koulí,
nemá vůbec žádnou bouli,
kutálí se, kutálí
to jsme se mu nasmáli.

       V druhém podtematu barevného čarování byly děti seznámeny s podzimními plody, s proměnami podzimní krajiny a s barvami základními i doplňkovými. Děti v prostředí třídy vyhledávaly červené předměty a vyjadřovaly své pocity ohledně červené barvy-co nám připomíná-krev, první pomoc, srdce, zákaz, láska, vášeň, oheň.  Prostřednictvím pohádky O jablíčku bylo rozvíjeno vnímání, koncentrace pozornosti a také představivost. V rámci pohádky jsme se zaměřili nejen na vyjadřovací schopností dětí, ale i na pohybový aparát-prvky z jógy. Během celého týdne byla pravidelně realizována jóga pro děti- rovnovážné pozice, správné držení těla, správné dýchání, relaxace.

     Byly rozvíjeny dovednosti důležité pro zdárný vstup do 1. třídy ZŠ-orientace v číselné řadě- 1-10, rozdíl více x méně, rozlišování geometrických tvarů, rozvoj čtenářské pregramotnosti-vyjadřování ve větách, popis dějové posloupnosti při převyprávění pohádky o Červené karkulce. Seznámili jsme se s pojmem integrovaný záchranný systém-barvy, čísla.

       Děti měly příležitost vyjádřit se výtvarně při otisku přírodnin a v rámci výtvarného experimentu, kdy děti rozfoukávaly tuž a vytvářely tak svůj originální šípkový keř.  Byl podporován správný úchop štětce a hygiena práce. Program byl obohacen o přípravu sušených jablíček a pečení jablečného štrůdlu. Děti sdílely kolektivní radost ze společného díla. Následně si na dobrotě pochutnaly vě školce, či si výrobek odnesly domů. 

      Do programu byly každodenně zařazeny hudebně pohybové aktivity- rytmizace na orffovy nástroje, nácvik lidového tance-mazurka, či zpěv lidových písní. Těšíme se na další téma, které nám umožní zkoumat přírodu a dary podzimu v celé své kráse-Zelená pohádka.

 


Vytvořeno: 24. 10. 2021
Poslední aktualizace: 24. 10. 2021 10:03
Autor: