Obsah

Barevné čarování-Červená pohádka

Typ: ostatní
Jaké pocity v nás vyvolává červená barva?Kde se můžeme setkat s červenou barvou v MŠ či v okolí? Na tyto otázky nám odpovědělo první podtéma nového integrovaného bloku Barevné čarování

    V prvním tematu barevného čarování byly děti seznámeny s podzimními plody, s proměnami podzimní krajiny a s barvami základními i doplňkovými. Děti v prostředí třídy vyhledávaly červené předměty a vyjadřovaly své pocity ohledně červené barvy-co nám připomíná-krev, první pomoc, srdce, zákaz, láska, vášeň, oheň.  Prostřednictvím Červené pohádky bylo rozvíjeno vnímání, koncentrace pozornosti a také představivost. Naslouchání si děti ověřily při poslechu pohádky  O Červené karkulce. Děti si vyzkoušely hru v roli při dramatizaci Karkulky, kdy si každý vyzkoušel zahrát jinou pohádkovou postavu. Následovně děti přemýšlely nad vlastnostmi jednotlivých postav.

    Byly rozvíjeny dovednosti důležité pro zdárný vstup do 1. třídy ZŠ-orientace v číselné řadě- 1-10, rozdíl více x méně, rozlišování geometrických tvarů a jejich kresba, rozvoj čtenářské pregramotnosti-vyjadřování ve větách, popis dějové posloupnosti při převyprávění pohádky o Červené karkulce. Seznámili jsme se s pojmem integrovaný záchranný systém-barvy, čísla.

   Jelikož nám počasí přálo, nic nám nebránilo trávit čas na školní zahradě či v okolí Teplic. Byla podporována kooperace ve skupině při sportovních hrách-fotbal, florbal. V rámci vycházek jsme pozorovali proměnlivost podzimu, sbírali plodiny-ořechy, kaštany. 

    Děti měly příležitost vyjádřit se výtvarně při tvorbě jablíčkového obrazu technikou otisku. Byl podporován správný úchop štětce a hygiena práce. Zároveň si děti vytvořily vlastní zavařeniny z papíru a kresbou znázornily své oblíbené dobroty.  Těšíme se na další prožitky, které nám přinesou temata barevného čarování.


Vytvořeno: 14. 10. 2020
Poslední aktualizace: 22. 10. 2020 18:26
Autor: Eva Školoudíková