Obsah

Obnovení provozu MŠ - podmínky pro nástup dětí

Typ: ostatní
Od 11. 5. 2020 bude obnoven provoz MŠ Pramínek

PODMÍNKY PRO NÁSTUP DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 11.5.2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem školy bude provoz zahájen dne 11.5.2020.

Rodičům se doporučuje zvážit přítomnost dítěte v dětském kolektivu a délku pobytu v MŠ.

Pro povinnou předškolní docházku platí dále dobrovolná volba rodičů, zda se dítě zúčastní vzdělávání (nepřítomnost dítěte omluví).

NUTNÉ!! Nahlaste ke stravě svoje dítě, které nastoupí 11.5. do MŠ (z důvodů plánování objednávek potravin)

Oznámení přijímá L. Štaffová vedoucí stravování do 6. 5. 2020, tel: 731 441 363 

Hygienické podmínky provozu mateřské školy v době mimořádných opatření od 11.5.2020:

 • do mateřské školy budou přijímány pouze zdravé děti. Bude-li u dítěte zjištěno nachlazení, či jakékoliv známky nemoci, budou rodiče vyzvání k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ
  (pokud je dítě alergik, je nutné doložit potvrzení lékaře, pokud není uvedeno v evidenčním listě dítěte)
 • děti budou přijímány pouze do 8:00 hodiny, poté bude MŠ uzavřena
 • v přítomnosti rodiče bude dítěti změřena teplota bezdotykovým teploměrem
 • rodiče budou při příchodu do MŠ vyzváni k předání prohlášení o bezinfekčnosti dítěte vzhledem k nemoci Covid – 19 (ke stažení na web.stránkách), bez tohoto prohlášení, nemůže byt dítě přijato do MŠ.
 • rodiče předají dítě zaměstnanci školy hned při vstupu do zahrady MŠ, kde sdělí potřebné informace
 • vstup rodičů do areálu a budovy MŠ nebude umožněn
 • nošení roušky je povinné pro rodiče v prostorách školy
 • NA DĚTI A PERSONÁL ŠKOLY SE OD 11.5. 2020 NEVZTAHUJE POVINNOST NOSIT ROUŠKY V PROSTORÁCH ŠKOLY A ŠKOLNÍCH ZAHRAD.

Mateřská škola bude zajišťovat:

 • dezinfekci ve vstupních prostorách MŠ
 • při příchodu dítěte do třídy učitel zajistí dohled nad umytím rukou dítěte ( 30 s mytí pod tekoucí vodou s mýdlem)
 • učitelé zajistí postupnou organizaci stravování dětí
 • učitelé zajistí minimální kontakt mezi skupinami dětí
 • učitelé budou maximálně využívat k výuce venkovních prostor školy
 • ve třídách z hygienických důvodů budou odstraněny plyšové a textilní hračky, nedoporučujeme nosit si hračky z domu
 • provozní zaměstnanci budou zajišťovat zvýšenou dezinfekci prostor školy
 • školní výdejna bude zajišťovat běžný provoz
5.5. 2020 v Teplicích nad Bečvou       Kmentová Ivana,
ředitelka školy

 


Vytvořeno: 5. 5. 2020
Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 12:23
Autor: Viktor Langer