Obsah

Adaptační proces v naší MŠ Pramínek u dětí tříletých a méně než tříletých

Typ: ostatní
Naše mateřská škola má nastaveny procesy, které by měly dopomoci snadnému nástupu do MŠ i pro mladší děti. S důvěrou se v případě potřeby obraťte na personál naší MŠ, nebo alespoň využijte pár praktických rad a zkušeností, jak předcházet zbytečným stresům a zklamáním.

Adaptační proces v naší MŠ Pramínek u dětí tříletých a méně než tříletých:

Proces před nástupem dítěte do MŠ (dle individuální potřeby)

     Rodiče mohou navštěvovat MŠ již před zápisem (dny otevřených dveří v MŠ) a také po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Děti se tak postupně seznamují s prostředím školy, s kamarády, učitelkami a ostatním personálem školy.

     Pro rodiče přijatých dětí do MŠ je uspořádána seznamovací schůzka, kde se rodiče seznámí s pravidly provozu školy a se školním řádem. Pro děti mladší tří let máme vytvořen program na období v rozmezí 2 měsíců s ohledem na fyzické a psychické vývojové předpoklady dětí.

     Přijaté děti se mohou zúčastnit akcí pořádaných školou pro rodiče a děti např. „Den dětí v MŠ“, zde rodiče plně zodpovídají za bezpečnost svou i bezpečnost svého dítěte. Přijaté děti mohou po předchozí domluvě s ředitelkou školy navštěvovat v doprovodu svých rodičů MŠ po zápise v době otevření provozu MŠ v době prázdnin (nejlépe v dopoledních hodinách při pobytu dětí na školní zahradě. I zde rodiče plně zodpovídají za bezpečnost svou i svých dětí). MŠ může adaptační proces podpořit “ Hravým dopolednem“ na konci letních prázdnin, ve kterém se děti spolu s rodiči seznámí s prostředím třídy, učitelkami ve třídě, do které budou tyto děti docházet po začátku školního roku.

Pravidla pro účastníky adaptačního procesu:

 • do MŠ mohou pouze děti zdravé
 • rodič i dítě dodržují hygienická pravidla
 • rodič je po celou dobu návštěvy mateřské školy za dítě plně zodpovědný
 • rodič nezasahuje paní učitelce do vzdělávacích a výchovných aktivit

Co by mělo dítě umět při nástupu do mateřské školy:

 • chodit, lézt, běhat a vůbec se samostatně pohybovat
 • orientovat se v prostoru
 • slovně vyjádřit své potřeb
 • sedět po dobu jídla u stolu, samostatně používat lžíci při jídle, pít z hrníčku
 • umět používat WC, umýt si ruce a utírat se do ručníku
 • chodit po schodech s přidržením se zábradlí
 • snažit se uklízet po sobě hračky, spolupracovat
 • reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít) a na oslovení jménem
 • agresivní chování do MŠ nepatří

Desatero pro rodiče – doporučení pro klidnou adaptaci dětí:

 •  navštěvujte s dítětem kolektiv dětí, a to také v případě, že má sourozence
 • dítě by mělo postupně být samostatné bez přítomnosti rodičů, je dobré navštěvovat například mateřská centra, kde s dětmi vykonávají různé druhy aktivit, tou nejhorší cestou je první odloučení teprve v mateřské škole
 • podporujte své děti v samostatnosti (oblékání, hygiena, stolování…)
 • udělejte si každý den chvilku na společnou hru, povídání, prohlížení knížky
 • čtěte dětem každý den
 • podporujte své děti, za úspěchy, i ty malé, chvalte je
 • motivujte své dítě i vlastním pozitivním přístupem
 • vyvarujte se „strašení školkou“ : „Počkej ve školce…atd.“
 • realisticky vykreslujte školku, popisujte věci reálně, předcházejte tak případnému zklamání dítěte
 • neslibujte dítěti něco, co nemůžete dodržet…lhaní, zkreslené informace dítě stresuje
 • učte dítě respektu

Proces po nástupu dítěte do MŠ, individuálně dle dítěte

     Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínkou pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili paní učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte v MŠ.

Průběh adaptace bez obtíží

Jak dítěti pomoci?

Přibalte mu „mazlíčka“. Dovolte potomkovi, aby si sebou vzal do MŠ svou oblíbenou věc, foto, hračku (čistou a bezpečnou). Existence pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situaci zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí.

Používejte stejné rituály

Přivádějte své děti do mateřské školy pokud možno vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní a pravdivé údaje o tom, kdy je vyzvednete – např. po obědě, po spinkání, nejen obecné jako brzy, za chvíli, apod.

Rozlučte se krátce, loučení dlouze neprodlužujte

Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte v mateřské škole stavíte vy. Pokud máte obavy z loučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do mateřské školy chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach. Pak vnitřní úzkost velice těžce odbourává. Povzbuďte jej, pohlaďte, dejte mu pusinku na rozloučenou, popřejte mu hezký den. Řekněte mu, že už na něj děti i paní učitelka čekají ve třídě a všichni se na něj už těší.

Buďte citliví a trpěliví

Ujistěte dítě, že je do mateřské školy neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do mateřské školy proto, že na něj nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma.

Komunikujte s paní učitelkou

Možná se dozvíte, že když z mateřské školy po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte. S dotazy se s důvěrou obracejte na paní učitelky ve třídách, které vám rády poradí. Případně se můžete obrátit na ředitelku I. Kmentovou, která Vám v případě zájmu také ráda doporučí vhodnou literaturu, příklady dobré praxe, či webové stránky.


Vytvořeno: 19. 8. 2017
Poslední aktualizace: 19. 8. 2017 00:00
Autor: Viktor Langer