Obsah

Divadlo v MŠ

Dne 13. 9. 2019 měly děti možnost shlédnot Indiánskou pohádku přímo v prostorách MŠ. V rámci představení byly rozvíjeny pravidla slušného chování a pěstován základ kulturního cítění. V průběhu pohádek byly zapojeny do děje i děti a mohly si samy osahat a vyzkoušet divadelní roli. Bylo rozvíjeno společenské chování a kultura, jež je důležité pro účast na kulturních akcích a pro zapojení jedince do společnosti.