Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Z poslední fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 2. 2018

oblacnosesnez

Bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -5 až -9°C.

Přehrát/Zastavit Další

Aktuální srážky

Obsah

Aktuální informace pro rodiče:

Stránka

 • 1

Archiv

Informace o platbách na účet MŠ

Informace o platbách na účet MŠPravidla pro placení školného

Viktor Langer, 20. 8. 2017 Zobrazit více

Povinné předškolní vzdělávání a sankce

Povinné předškolní vzdělávání a sankcePovinnost předškolního vzdělávání vyplývá z § 34 odst. 1 a 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů...

Viktor Langer, 20. 8. 2017 Zobrazit více

Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018Základní časový plán pro školní rok 2017/2018

Viktor Langer, 20. 8. 2017 Zobrazit více

1. informační schůzka školního roku 2017/2018

1. informační schůzka školního roku 2017/2018Pozvánka pro všechny rodiče dětí zapsaných v mateřské škole na 1. informační schůzku

Viktor Langer, 20. 8. 2017 Zobrazit více

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče dětí předškolního věkuMateriál pro PV, č. j. MSMT-9482/2012-22

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Viktor Langer, 20. 8. 2017 Zobrazit více

Co děti potřebují do mateřské školy

Co děti potřebují do mateřské školyZákladní informace pro rodiče, jak děti vybavit pro nástup do mateřské školy.

Viktor Langer, 20. 8. 2017 Zobrazit více

Adaptační proces v naší MŠ Pramínek u dětí tříletých a méně než tříletých

Adaptační proces v naší MŠ Pramínek u dětí tříletých a méně než tříletýchNaše mateřská škola má nastaveny procesy, které by měly dopomoci snadnému nástupu do MŠ i pro mladší děti. S důvěrou se v případě potřeby obraťte na personál naší MŠ, nebo alespoň využijte pár praktických rad a zkušeností, jak předcházet zbytečným stresům a zklamáním.

Viktor Langer, 19. 8. 2017 Zobrazit více

Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2017/2018

Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Viktor Langer, 16. 5. 2017 Zobrazit více

Informace o zápisu do MŠ Pramínek pro školní rok 2017/2018 - ZMĚNA!

Informace o zápisu do MŠ Pramínek pro školní rok 2017/2018 - ZMĚNA!ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISU!!!
Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou se uskuteční 2.05.2017 přímo v budově školy od 10:00hodin do 16:00hodin.
Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou, příspěvková organizace
Teplice nad Bečvou 71,753 01 Hranice, IČO 71294422, skolka@teplicenb.cz

- - - POZOR, ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISU! - - -

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou se uskuteční 2. 5. 2017 přímo v budově školy od 10:00 hodin do 16:00 hodin.

Jak přihlásit dítě do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

     Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 280/2016 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34 a) a 34 b) školského zákona)
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list), ke stažení na webu MŠ (v sekci /dokumenty-ms/dokumenty-ke-stazeni).
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu pro rodiče.
 3. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 16. 05. 2017, na webu školy a vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 4. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu a předání zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí bude 24. 05. 2017.

 

V Teplicích nad Bečvou 6. 3. 2017

Ivana Kmentová ředitelka mateřské školy


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2017/2018

     Ředitelka Mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §§ 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

     Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1.9.2017 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem v obvodu (tzv. spádový obvod): Teplice nad Bečvou přijaty bez výhrad.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

 1. Dítě, které k 31.8.2017 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ Pramínek, tyto děti mají právo přednostního přijetí
 2. Ditě, které k 31.8.2017 dovršilo 5 let a více s trvalým pobytem v jiném spádovém obvodu
 3. Dítě, které k 31.8.2017 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem v jiném spádovém obvodu
 4. děti s celodenní docházkou
 5. děti, jejichž sourozenec navštěvuje ve školním roce 2017/2018 MŠ Pramínek
 6. Dítě, které k 31.8.2017 dovršilo 3 let

     Přednostně jsou posuzovány žádosti správně a úplně vyplněné, podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně – doloženo datem podání žádosti.

     Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. V případě volné kapacity se přijímají děti i v průběhu školního roku a děti, které dosáhnou 3 let po 31.12. 2017.

     Pokud nebude naplněna kapacita MŠ dle kritérií dětmi s trvalým pobytem v Teplicích nad Bečvou, mohou být přijaty i děti s jiným trvalým pobytem.

     K rozhodování budou zařazeny správně a úplně vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

ředitelka MŠ Pramínek Ivana Kmentová


Viktor Langer, 15. 3. 2017 Zobrazit méně
Archiv

Stránka

 • 1