Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Z poslední fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 7. 2017

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Přehrát/Zastavit Další

Aktuální srážky

Obsah

Informace o zařízení
Školní jídelna – výdejna

Název školy: MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou, příspěvková organizace
Sídlo: Teplice nad Bečvou 71, Hranice 75301
Telefon: 731 438 432
IČO: 71 29 44 22
Ředitelka školy: Ivana Kmentová
Zřizovatel: Obecní úřad Teplice nad Bečvou, č. 53, Hranice 753 01
Počet výdejen: 1 – v budově MŠ
Kapacita: 50
Pracovníci: 2
Vzdálenost: 1000m, doprava autem

 

 

Provozní řád výdejny stravy

 1. Legislativní předpisy

  • vyhláška Ministerstva školství č. 107/2005 Sb. O školním stravování v plném znění
  • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 133/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění
  • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí v platném znění
  • vyhláška Ministerstva financí č. 84/2005 Sb. O závodním stravování v plném znění
 2. Zásady provozu

  • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí výdejny.
  • Mateřská škola zajišťuje stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců.
  • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny
  • Při podávání jídel v jídelně školy dohlíží na dětské strávníky pedagogický sbor, případně další zaměstnanci školy
  • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin
  • Nesnědené jídlo strávník vrací společně s použitým nádobím na určené místo
  • Vynášení svačin a obědů z MŠ je zakázáno
  • Cizí strávníci se v MŠ nestravují
  • Škola nepřijímá potraviny od rodičů
 3. Nároky dětí v mateřské škole při školním stravování

  • Děti v MŠ mají nárok na školní stravování pouze tehdy, pokud se zúčastňují předškolního vzdělávání. Nárok zaniká v době plánované i neplánované nepřítomnosti dítěte, např. při nemoci a o prázdninách, kdy MŠ nenavštěvují. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ.
  • Dítě v MŠ má právo, v případě celodenního pobytu, odebrat oběd, ranní a odpolední svačinku včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu. V případě polodenního pobytu, má dítě v MŠ právo odebrat buď dopolední svačinu a oběd nebo oběd a odpolední svačinu.
 4. Organizace provozu stravování

  • V rámci stravování v MŠ je nutno jídla konzumovat v MŠ.
  • Z hygienických důvodů není přípustné individuální donášení svačin a obědů z domova. Výjimku může povolit vedoucí učitelka MŠ dítěti, které má zvláštní zdravotní důvody (bezlepková dieta). Rovněž je nepřípustné odnášení nezkonzumované stravy z MŠ. Nesnědené jídlo musí dítě vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
  • První den nemoci (neplánované nepřítomnosti dítěte) odebírají rodiče jídlo do jídlonosičů. Po ukončení výdeje obědů nenese výdejna MŠ zodpovědnost za kvalitu jídla v jídlonosičích.
  • Při obědě polévku nalévá učitelka MŠ, hlavní jídlo na talíře připravuje provozní pracovnice. Dítě má právo si žádat o množství. Při obědě používají děti příbory, po obědě si uklízí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, dle potřeby jim pomáhá učitelka případně provozní pracovnice.
  Pitný režim
  • Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu ve třídě, na zahradě v gastro nádobě s otočným ventilem, v jídelně v konvicích.
 5. Zajištění a výdej stravy

  • Veškerá strava je přivážena od smluvního dodavatele v nerezových termoportech a várnicích za dodržení hygienických předpisů.
  • Výdej stravy zajišťuje pracovnice výdejny jídel za dodržování zásad osobní hygieny, k tomu používá ochranné pracovní prostředky.
 6. Výdejní doba

  a. ranní svačina 8:30 - 9:00 hod
  b. oběd 11:45 - 12:30 hod
  c. odpolední svačina 14:00 - 14:30 hod
  d. odběr jídla do jídlonosiče (pouze v 1. den onemocnění dítěte) 12:30 - 13:00 hod
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví

  • Dohled nad bezpečností a ochranou zdraví dětí při školním stravování provádí přítomné učitelky a pracovnice výdeje, které dbají na vytváření a dodržování hygienických a stravovacích návyků dětí.
  • Zákaz vstupu do školní jídelny platí pro všechny cizí osoby
 8. Placení obědů

  • Placení obědů provádí zákonní zástupci na účet MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou 000035 – 4313034349/ 0800, vždy na měsíc dopředu.
  • Je nutné dodržovat termíny placení stravného. Při nezaplacení obědů nebude tento oběd ze školní restaurace dodán.
  • Výše platby za stravování je pro školní rok 2016/2017 stanovena následovně:
     3-6 leté, 41 Kč/den 7leté, 47Kč/den
   přesnídávka 8,00 Kč   10,00 Kč  
   obědové menu 25,00 Kč   28,00 Kč  
   svačinka 8,00 Kč   9,00 Kč  
   režijní náklady 0,00 Kč   0,00 Kč  
   doprava (2x denně) 300,00 Kč      
 9. Přihlašování stravy

  • Provozní pracovnice nahlásí stav dětí do 7:00 hod. na příslušný den dodavateli stravy.
 10. Odhlašování stravy

  • Placenou stravu je možné odhlásit den předem, nejpozději však ráno do 7 hod. dne, pro který je strava odhlašována, a to ústně nebo telefonicky na čísle 731 441 363 
  • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
  • Vyúčtování se provádí měsíčně, přeplatky budou vráceny v prosinci na účet strávníka.
 11. Organizační náležitosti

  • Jídelníček a případné jiné informace o stravování jsou k nahlédnutí na viditelném místě na vývěsce u jídelny MŠ.
  • Připomínky ke stravování mají rodiče možnost hlásit ředitelce MŠ.

Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád výdejny nabývá účinnosti 1.9.2016


V Teplicích nad Bečvou 28.8.2016


Ivana Kmentová
ředitelka školy


Dokument ve formátu PDF ke stažení zde.